Perusopetuksen oppilaskunta

Perusopetuksen koko oppilaskuntaa edustaa hallitus, jonka jäsenet ovat luokilta 6-9. Hallitus ideoi sekä toteuttaa erilaisia tapahtumia mm. kahvivälkän kerran viikossa.

Tavoitteena on kehittää oppilaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia oman koulun asioihin sekä lisätä oppilasviihtyvyyttä oppilaiden näkökulmasta.


Lukion oppilaskunta

Lukion opiskelijakunnan hallitus koostuu vapaaehtoisista lukiolaisista. Hallitus pyörittää lukiotilaa, paikkaa, jonne lukiolaiset voivat mennä viettämään aikaa esim. hyppytunneilla.

Lisäksi opiskelijakunnan hallitus järjestää lukiolaisille erilaista toimintaa mm. teemapäivien muodossa ja juhlapyhien aikaan. Hallitus on myös lukiolaisten ääni opettajankokouksissa.