Kerhot ja välkkärit

Kerho- ja välkkäritoiminta vahvistaa yhteisöllisyyttä, tukee harrastamisen mahdollisuuksia ja tuo uusia ystäviä yhteen.

Kerhot

Koulullamme on mahdollista osallistua kerhotoimintaan, joka on maksutonta ja vapaaehtoista harrastustoimintaa.

Oppilaat pääsevät mukaan suunnittelemaan kerhojen sisältöjä. Kerhot kokoontuvat yleensä koulupäivän jälkeen.

Lisäksi toisinaan on tarjolla liikunnallisia välitunteja esimerkiksi skeittivälkät. Kerhot vaihtelevat vuosittain. Koulu tiedottaa kerhoista Wilmassa. 

Välkkärit

Viides- ja kuudesluokkalaisten on mahdollista osallistua välkkäri- eli välituntiohjaajakoulutukseen. 

Koulutuksessa osallistujat saavat valmiuksia toimia välitunneilla liikuntaan innostajina, leikkien ja pelien käynnistäjinä sekä ohjaajina.

Välkkäreiden ohjaamia pidempiä välitunteja on noin kaksi kertaa kuukaudessa luokille 1-4.