Lukioon hakeminen

Lahden Rudolf Steiner -koulun lukio on mukana yhteishaussa ks. Opintopolku.fi

Lukiomme on mukana myös jatkuvassa haussa.

Peruskoulun hyväksytty suorittaminen on vaatimus lukioon pääsemiselle. Lisäksi opiskelijalla tulee olla motivaatio lukio-opintoihin ja edellytykset lukion vaatimaan työskentelytapaan. Keskiarvoraja lukioon on 7.2. Keskiarvoon lasketaan meillä myös kuvataide, kotitalous, käsityö, musiikki ja liikunta. 

Lataa lukion aloittavien valintakortti 2022-2023.

Lukion opetussuunnitelma 2021

Lisätietoja:

opinto-ohjaaja Sanna Parviainen-Sahin, sanna.parviainen-sahin@lahdensteiner.fi, 050 3044 245, rehtori Kirsi Peräjärvi, kirsi.perajarvi@lahdensteiner.fi 050 5260 877