Koulumme

Steinerkoulu on valtionapua saava yksityinen koulu, jota koulun Kannatusyhdistys ylläpitää ja tukee. Kannatusyhdistyksen muodostavat oppilaiden vanhemmat.

Lahden Steinerkoulu

Steinerkoulu on valtionapua saava yksityinen koulu, jota koulun Kannatusyhdistys ylläpitää ja tukee. Kannatusyhdistyksen muodostavat oppilaiden vanhemmat. Sekä perusopetuksessa että lukiossa maksetaan vapaaehtoinen tukimaksu.

Koulussa noudatetaan steinerpedagogista opetussuunnitelmaa ja opetusmenetelmiä. 

Koulu on perustettu vuonna 1970 ja koulurakennus valmistui vuonna 1988. Se sijaitsee kauniissa koivikossa Vesijärven rannalla, Jalkarannassa. Samassa rakennuksessa ovat perusopetuksen luokat ja lukio. Oppilasmäärä on noin 300.

 Lisätietoja www.steinerkasvatus.fi.

Koulumme ominaispiirteitä

Steinerkoulun perustana ovat vanhat, klassiset arvot: pyrkimys tiedossa totuuteen, tunteessa kauneuteen ja teoissa hyvyyteen.

Opetuksen tavoitteena on kasvattaa oppilaita niin, että he kunnioittavat ja ymmärtävät luontoa, sekä toisia ihmisiä. Ovat kiinnostuneita elämästä, muodostavat mielipiteitä ja osaavat toimia vastuuntuntoisesti yhteiskunnassa.

  • kansainvälinen, ikäkausiopetukseen perustuva opetussuunnitelma
  • jakso-opetus
  • vieraita kieliä, englantia ja saksaa opiskellaan ensimmäiseltä luokalta alkaen
  • muotopiirustus
  • eurytmia, liikuntataide
  • maalausta, piirustusta, musiikkia, muovailua, draamaa
  • monissa aineissa oppilaat tekevät itse työvihkonsa
  • taiteellinen ja käytännöllinen työ läpäisee opetusta
  • luokat 1-8 opettaa sama luokanopettaja yhdessä aineenopettajan kanssa
  • 9. luokalla luokkaa ohjaavat luokanvalvoja ja aineenopettaja

opettajan ajatuksia

Nautin siitä, että minulla on vapaus toteuttaa opetusta melko vapaasti. Parhaina työpäivinä onnistumme oppilaiden kanssa yhdessä ja voin nähdä, kuinka kukin heistä kulkee omaa erillistä polkuaan, mutta kuitenkin yhdessä.”

Seija Hänninen


Luokkien sisällöt ja teemat

Sisältökuvaukset steinerkasvatus.fi

PUUHAKAS KOULULAINEN

Posket punaisina innostuksesta, silmät suurina ihmetyksestä, tyynesti keskittyneenä, iloisena onnistumisesta – siitä on koulupäivät tehty! Alkuopetuksessa pienestä koululaisesta kasvaa puuhakas koululainen, oman luokkayhteisönsä tärkeä jäsen.

Steinerkoulun alkuopetuksessa liikutaan paljon, tehdään omin käsin erilaisilla materiaaleilla, opitaan kuuntelemaan ja kertomaan – otetaan mielikuvituksen kyky myös oppimisen käyttöön. Yhdessä tekemisen ilo ja omien taitojen karttuminen innostavat oppimiseen.

Steinerpedagogisessa alkuopetuksessa kiinnitetään paljon huomiota luokkayhteisön muodostumiseen ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen: tasapainon luomiseen ulkoisen toiminnan ja sisäisen maailman välille.

1.Luokka

Koulutulokas astuu koulun maailmaan, koulun tapoihin ja toimiin. Steinerkoulussa on runsaasti aikaa toiminnalle ja tilaa mielikuvitukselle. Opitaan kirjaimet ja numerot, lukemaan ja laskemaan sekä paljon muita uusia taitoja.

Omien työvihkojen tekeminen vaatii keskittymistä. Kaksi vierasta kieltä on mukana alusta saakka leikkien, runojen ja laulujen kautta. Kaiken harjoittelun, tekemisen ja puuhaamisen myötä myös oma luokka muodostuu tutuksi ja tärkeäksi yhteisöksi.

PUUHAKAS KOULULAINEN

Posket punaisina innostuksesta, silmät suurina ihmetyksestä, tyynesti keskittyneenä, iloisena onnistumisesta – siitä on koulupäivät tehty! Alkuopetuksessa pienestä koululaisesta kasvaa puuhakas koululainen, oman luokkayhteisönsä tärkeä jäsen.

Steinerkoulun alkuopetuksessa liikutaan paljon, tehdään omin käsin erilaisilla materiaaleilla, opitaan kuuntelemaan ja kertomaan – otetaan mielikuvituksen kyky myös oppimisen käyttöön. Yhdessä tekemisen ilo ja omien taitojen karttuminen innostavat oppimiseen.

Steinerpedagogisessa alkuopetuksessa kiinnitetään paljon huomiota luokkayhteisön muodostumiseen ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen: tasapainon luomiseen ulkoisen toiminnan ja sisäisen maailman välille.

2.luokka

Nyt ollaankin jo nokkelia koululaisia! Oppiminen tapahtuu edelleen koko keholla. Myös opetus tapahtuu tarinoiden synnyttämien mielikuvien kautta, ei käsitteellisesti.

Kaverisuhteet muuttuvat entistä tärkeämmiksi koululaisen elämässä. Ihmisten välisistä suhteista opitaan myös eläintarinoiden kautta. Opitaan tekstauskirjaimet ja muissakin taidoissa edetään sujuvasti monimutkaisempiin kokonaisuuksiin.

PUUHAKAS KOULULAINEN

Posket punaisina innostuksesta, silmät suurina ihmetyksestä, tyynesti keskittyneenä, iloisena onnistumisesta – siitä on koulupäivät tehty! Alkuopetuksessa pienestä koululaisesta kasvaa puuhakas koululainen, oman luokkayhteisönsä tärkeä jäsen.

Steinerkoulun alkuopetuksessa liikutaan paljon, tehdään omin käsin erilaisilla materiaaleilla, opitaan kuuntelemaan ja kertomaan – otetaan mielikuvituksen kyky myös oppimisen käyttöön. Yhdessä tekemisen ilo ja omien taitojen karttuminen innostavat oppimiseen.

Steinerpedagogisessa alkuopetuksessa kiinnitetään paljon huomiota luokkayhteisön muodostumiseen ja sosiaalisten taitojen kehittymiseen: tasapainon luomiseen ulkoisen toiminnan ja sisäisen maailman välille.

3. Luokka

9-vuotiaat katsovat maailmaa tarkasti ja arvioiden. Nyt on otollista auttaa lasta luomaan vahva suhde ympäristöönsä ja jokapäiväiseen elämään. Vuoden isot teemat; vanhat ammatit ja käsityötaidot tuovat kolmannen luokan arkeen paljon käytännöllistä tekemistä, joka näkyy kaikissa oppiaineissa käsitöistä matematiikkaan. 

INNOKAS JA TAITAVA KOULULAINEN

Maailmassa on niin paljon kiinnostavia asioita! Millaista kaikkea on ollut ja on! Kuinka tyydyttävää onkaan saada tietää millaista on ollut elää ennen ja mitä kaikkea luonnosta löytyykään? Nyt opiskellaan luonnontieteitä, historiaa ja kielen rakenteita! Niiden kautta alkaa aueta ymmärrys asioiden välisistä yhteyksistä.

Opetuksessa tarkastellaan konkreettista maailmaa yhä tunnetta ja mielikuvitusta aktivoiden. Yksityiskohdat ja omat havainnot liittyvät yhteiseen isompaan kokonaisuuteen. Tullaan tietoisiksi elämän ja elinympäristön välisistä monista vuorovaikutuksista Lapsuuden kulta-ajassa oma osaaminen ja monet kyvyt puhkeavat kukkaan.

4. Luokka

Nyt vahvistetaan suhdetta omaan kotiseutuun ja lähiympäristöön. Miten asutus alkoi näillä seuduin? Ja miltä maailma näyttää lintuperspektiivistä? Neljäsluokkalainen osaakin jo hahmottaa ja piirtää karttoja.

Kertomusaineistona Kalevalan tarinat puhuttelevat vahvasti kymmenenvuotiasta, ja kaanonit ja kaksiääninen laulu opettavat kuuntelemaan ja toisaalta erottautumaan.

Opettajan ajatuksia opetustyöstä

”Mietin yleensä tosi paljon, miten saan jonkin tietyn asian opetettua parhaiten juuri omalle luokalleni. Kerran edessä oli murtolukuihin perehtymistä. Järjestin ”palabileet”, eli jaoimme luokassa kaikenlaisia herkkuja, kuten kakkuja ja suklaata, palasiksi tutkiaksemme asioiden osiin laittamista. Ja tietysti herkuttelimme. Vasta sen jälkeen perehdyimme teoriaan. Arvatenkin oppilaat tykkäsivät bileistä kovasti, ja oppimista toivottavasti edisti se, että tiettyä murtolukua ajatellessa suussa miltei maistui suklaa tai kakku. – Seija Hänninen

INNOKAS JA TAITAVA KOULULAINEN

Maailmassa on niin paljon kiinnostavia asioita! Millaista kaikkea on ollut ja on! Kuinka tyydyttävää onkaan saada tietää millaista on ollut elää ennen ja mitä kaikkea luonnosta löytyykään? Nyt opiskellaan luonnontieteitä, historiaa ja kielen rakenteita! Niiden kautta alkaa aueta ymmärrys asioiden välisistä yhteyksistä.

Opetuksessa tarkastellaan konkreettista maailmaa yhä tunnetta ja mielikuvitusta aktivoiden. Yksityiskohdat ja omat havainnot liittyvät yhteiseen isompaan kokonaisuuteen. Tullaan tietoisiksi elämän ja elinympäristön välisistä monista vuorovaikutuksista Lapsuuden kulta-ajassa oma osaaminen ja monet kyvyt puhkeavat kukkaan.

5. Luokka

Tehdään koko luokan yhteinen näytelmä. Siirrytään myyteistä maailmanhistorian korkeakulttuureihin, tutkitaan elävää ympäristöä entistä tarkemmin kasvien kautta.

INNOKAS JA TAITAVA KOULULAINEN

Maailmassa on niin paljon kiinnostavia asioita! Millaista kaikkea on ollut ja on! Kuinka tyydyttävää onkaan saada tietää millaista on ollut elää ennen ja mitä kaikkea luonnosta löytyykään? Nyt opiskellaan luonnontieteitä, historiaa ja kielen rakenteita! Niiden kautta alkaa aueta ymmärrys asioiden välisistä yhteyksistä.

Opetuksessa tarkastellaan konkreettista maailmaa yhä tunnetta ja mielikuvitusta aktivoiden. Yksityiskohdat ja omat havainnot liittyvät yhteiseen isompaan kokonaisuuteen. Tullaan tietoisiksi elämän ja elinympäristön välisistä monista vuorovaikutuksista Lapsuuden kulta-ajassa oma osaaminen ja monet kyvyt puhkeavat kukkaan.

6. Luokka

Murrosiän kynnyksellä uudet maailmat avautuvat eksaktin geometrian, fysiikan lakien ja Rooman historian myötä. Tehdään tarkkoja havaintoja maailmasta, ihan lähellä olevista yleisistä ilmiöistä.

AJATUKSEN, TUNTEEN JA TOIMINNAN TASAPAINOTTELUA

Yläkoulussa maailma alkaa näyttää erilaiselta. Silloin on tärkeää kokea, kuinka tieto tekee kykeneväksi arvioida asioita. Yläkoululaista puhuttelevat ihmiskohtalot. Mikä merkitys onkaan yksilön pyrkimyksillä ja teoilla maailman kulkuun! 

Steinerkoulun yläkoulussa 7.-9.luokilla havainnoidaan edelleen konkreettisesti maailman ilmiöitä. Oppilaan oma ääni alkaa hiljalleen kuulua keskusteluissa maailman lainalaisuuksista: oma maailmankuva alkaa muodostua. Koulutyössä tärkeä tavoite on itsenäistyminen ja vastuunotto omasta oppimisestaan. Ajattelun, tunteiden ja toiminnan välisen tasapainon löytäminen vaatii aikaa. 

7. Luokka

Nyt opiskeltava renessanssi löytöretkineen ja uusine aatteineen on kuin murrosiän vertauskuva. Maailma asettuu uuteen perspektiiviin ihan konkreettisesti. Muun muassa kemian parissa tutkitaan syy- ja seuraussuhteita havainnoista käsin.

AJATUKSEN, TUNTEEN JA TOIMINNAN TASAPAINOTTELUA

Yläkoulussa maailma alkaa näyttää erilaiselta. Silloin on tärkeää kokea, kuinka tieto tekee kykeneväksi arvioida asioita. Yläkoululaista puhuttelevat ihmiskohtalot. Mikä merkitys onkaan yksilön pyrkimyksillä ja teoilla maailman kulkuun! 

Steinerkoulun yläkoulussa 7.-9.luokilla havainnoidaan edelleen konkreettisesti maailman ilmiöitä. Oppilaan oma ääni alkaa hiljalleen kuulua keskusteluissa maailman lainalaisuuksista: oma maailmankuva alkaa muodostua. Koulutyössä tärkeä tavoite on itsenäistyminen ja vastuunotto omasta oppimisestaan. Ajattelun, tunteiden ja toiminnan välisen tasapainon löytäminen vaatii aikaa. 

8. Luokka

Täydennetään perustiedot maailmasta: historiassa saavutetaan nykyaika ja maantiedossa käsitellään ”loput” mantereet. Jalat lujasti maan päällä voi itsetuntoinen nuori nyt kohdata tuntemansa ja hallitsemansa maailman.


AJATUKSEN, TUNTEEN JA TOIMINNAN TASAPAINOTTELUA

Yläkoulussa maailma alkaa näyttää erilaiselta. Silloin on tärkeää kokea, kuinka tieto tekee kykeneväksi arvioida asioita. Yläkoululaista puhuttelevat ihmiskohtalot. Mikä merkitys onkaan yksilön pyrkimyksillä ja teoilla maailman kulkuun! 

Steinerkoulun yläkoulussa 7.-9.luokilla havainnoidaan edelleen konkreettisesti maailman ilmiöitä. Oppilaan oma ääni alkaa hiljalleen kuulua keskusteluissa maailman lainalaisuuksista: oma maailmankuva alkaa muodostua. Koulutyössä tärkeä tavoite on itsenäistyminen ja vastuunotto omasta oppimisestaan. Ajattelun, tunteiden ja toiminnan välisen tasapainon löytäminen vaatii aikaa. 

9.Luokka

Nuori valmistautuu astumaan eteenpäin elämässään. Maailma on täynnä polariteetteja mutta itsenäiseen opiskeluun, oman kiinnostuksen suuntaamiseen ja loogiseen päättelyyn on jo hyvin eväitä.

9.luokan päättötodistuksella oppilas hakee yhteishaussa eteenpäin.