Hallinto

Lahden steinerkoulua ylläpitää Lahden Rudolf Steiner -koulun Kannatusyhdistys ry.

Hallinto

Kannatusyhdistys

Lahden steinerkoulua ylläpitää Lahden Rudolf Steiner -koulun Kannatusyhdistys ry.

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä oppilaiden huoltajat, koulun toimihenkilöt sekä 18-vuotta täyttäneet oppilaat. Maksamalla yhdistyksen jäsenmaksun 20 €/vuosi, on äänioikeutettu kevät- ja syyskokouksessa. Kannatusyhdistyksen tilinumero on FI45 8000 1001 6760 80.

Toiminnassa noudatetaan lainsäädäntöä ja koulun johtosääntöä sekä ihmisystävällisiä arvoja.

Johtokunta 

Vastaa opetuksen järjestämisestä, koulun taloudesta ja henkilöstöhallinnosta. Johtokunnan jäsenet ovat vanhempien edustajia, kaupunginvaltuuston valitsemia kaupungin edustajia, sihteerinä koulun talouspäällikkö, päiväkodin edustaja, opettajakunnan edustajina rehtori ja apulaisrehtori. Johtokunnan puheenjohtaja on Marko Varjos. Johtokunnan vanhempainedustajat valitaan vuosittain Kannatusyhdistys ry:n syyskokouksessa.

Hallintoryhmä 

Vastaa koulun hallinnollisista tehtävistä. Jäsenet ovat rehtori, apulaisrehtori, ylä- ja alaluokkien puheenjohtajat. Tarvittaessa talouspäällikkö.

Opettajakunta 

Vastaa koulun opetukseen ja kasvatukseen liittyvistä asioista ja päätöksistä.

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö 

Kuuluvat talouspäällikkö, koulusihteeri, keittiöhenkilökunta, koulunkäyntiohjaajat, muut avustajat, iltapäiväkerhon työntekijät, siistijät ja kouluisäntä.

Työryhmät 

Vastaavat erilaisista kouluun liittyvistä, opetustyön ulkopuolisista tehtävistä.