Tarjoamme esikoulusta lukioon yksilöllistä ja laadukasta opetusta Lahden Jalkarannassa.
Koulurakennuksemme on kaunis ja terve.

Meillä on oma, oppilaiden kiittämä keittiö, kattava oppilashuolto, helposti tavoitettavat opettajat ja muu henkilökunta.

Kohtaamisen pedagogiikka

Keskustelu, kuuntelu ja kohtaaminen ovat steinerkasvatuksen ytimessä. Se edellyttää kiireettömyyttä ja läsnäoloa hetkessä.

Lapsen ja nuoren suhde itseen, toisiin ihmisiin ja ympäristöön kasvaa kohtaamisissa. Opettajan ja kasvattajan tärkein tehtävä on yhteyden luominen lapseen ja nuoreen.

Katso koulumme esittelyvideo

Tiedotteet


Tule meille oppilaaksi